Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 1

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Panelet distancometrike të sinjalit në figurë janë sinjale ndalimi