Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 100

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është i vendosur 150  metër përpara pikës së nisjes së rrezikut