Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 103

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë, me panelin plotësues vendosur poshtë tij, paralajmëron  bankinë të dëmtuar me gjatësi 2.8 km