Kat. A1,A2,B1,B
Testi 11
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge që është në formë kurrizi.

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge që është në formë kurrizi.