Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 112

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge ku fërkimi i gomave me  rrugën zvogëlohet në rrethana të caktuara