Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 114

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Pas sinjalit në figurë, në kushte të vështira atmosferike, duhet rritur  distanca e sigurisë