Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 115

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë, me panelin plotësues vendosur poshtë tij, paralajmëron  rrugë të rrëshqitshme për arsye të prezencës së akullit