Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 121

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron se gjatësia e frenimit në këtë pjesë rruge  zvogëlohet