Kat. A1,A2,B1,B
Testi 13
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, ndalohet parakalimi në pjesën e përpjetë të rrugës.

Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, ndalohet parakalimi në pjesën e përpjetë të rrugës.