Kategoria A1,A2,B1,B - Test 13

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë, në të cilën mund të kalojnë  vetëm mjetet e shërbimit publik