Kat. A1,A2,B1,B
Testi 15
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, duhet të ulni shpejtësinë dhe të spostoheni në anën e djathtë të karrexhatës.

Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, duhet të ulni shpejtësinë dhe të spostoheni në anën e djathtë të karrexhatës.