Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 16

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregoni kujdes për t’i dhënë  përparësi këmbësorëve që kalojnë mbi vijat e bardha