Kat. A1,A2,B1,B
Testi 16
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.