Kat. A1,A2,B1,B
Testi 18
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon parakalimin në ngjitje dhe zbritje të kurrizit të rrugës.

Sinjali në figurë ndalon parakalimin në ngjitje dhe zbritje të kurrizit të rrugës.