Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 18

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi mbi vijat e bardha pasi  bllokojmë kalimin e këmbësorëve