Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 19

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve që po  ngadalësojnë shpejtësinë për t’i dhënë përparësi këmbësorëve