Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 2

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Panelet distancometrike, si në figurë, gjenden vetëm në "KALIMET NË  NIVEL PA PENGESA"