Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 20

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një vend që frekuentohet vetëm nga  fëmijët