Kat. A1,A2,B1,B
Testi 20
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal, që paralajmëron rrezik.

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal, që paralajmëron rrezik.