Kat. A1,A2,B1,B
Testi 21
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në formë të lugët (zbritje dhe ngjitje).

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në formë të lugët (zbritje dhe ngjitje).