Kat. A1,A2,B1,B
Testi 22
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi, por me kujdes dhe sipas rregullave.

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi, por me kujdes dhe sipas rregullave.