Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 24

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë kërkon t’u jepet përparësi vetëm fëmijëve që dalin nga  shkolla