Kat. A1,A2,B1,B
Testi 24
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes për shkak të formës së lugët të rrugës.

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes për shkak të formës së lugët të rrugës.