Kat. A1,A2,B1,B
Testi 25
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron bankina rrugore të dëmtuara.

Sinjali në figurë paralajmëron bankina rrugore të dëmtuara.