Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 25

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë kërkon t’i biem borive që këmbësorët të jenë të  kujdesshëm për mjetin që po afrohet