Kat. A1,A2,B1,B
Testi 26
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar.

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar.