Kategoria A1,A2,B1,B - Test 27

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim biçikletash të rregulluar me  sinjale horizontale