Kat. A1,A2,B1,B
Testi 27
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me gjendje të keqe të asfaltit.

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me gjendje të keqe të asfaltit.