Kat. A1,A2,B1,B
Testi 28
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të karrexhatës.

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të karrexhatës.