Kat. A1,A2,B1,B
Testi 3
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë duhet të lëvizet me kujdes, sidomos kur rruga është e rrëshqitshme.

Në prani të sinjalit në figurë duhet të lëvizet me kujdes, sidomos kur rruga është e rrëshqitshme.