Kat. A1,A2,B1,B
Testi 31
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit.

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit.