Kat. A1,A2,B1,B
Testi 32
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon lëvizjen prapa (indietro).

Sinjali në figurë ndalon lëvizjen prapa (indietro).