Kat. A1,A2,B1,B
Testi 33
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë duhet të rrisim shpejtësinë e lëvizjes.

Në prani të sinjalit në figurë duhet të rrisim shpejtësinë e lëvizjes.