Kat. A1,A2,B1,B
Testi 34
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron disa kthesa, ku e para fillon nga e djathta.

Sinjali në figurë paralajmëron disa kthesa, ku e para fillon nga e djathta.