Kat. A1,A2,B1,B
Testi 36
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një degëzim dhe detyron kthimin djathtas.

Sinjali në figurë paralajmëron një degëzim dhe detyron kthimin djathtas.