Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 36

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë vendoset për të treguar gara çiklistike në rrugë