Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 37

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë urbane të rezervuar për  qarkullimin e biçikletave