Kat. A1,A2,B1,B
Testi 37
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron ndryshim korsie.

Sinjali në figurë paralajmëron ndryshim korsie.