Kat. A1,A2,B1,B
Testi 38
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe pse rruga është e ngushtë.

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe pse rruga është e ngushtë.