Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 39

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër përpara  pikës së nisjes së rrezikut