Kat. A1,A2,B1,B
Testi 4
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron rrugë të deformuar pas një distance prej 320 metra

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron rrugë të deformuar pas një distance prej 320 metra