Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 40

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një zbritje të rrezikshme me pjerrësi 10%