Kat. A1,A2,B1,B
Testi 40
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është i vendosur 150 metër para kthesës së rrezikshme.

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është i vendosur 150 metër para kthesës së rrezikshme.