Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 41

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kemi parasysh që gjatësia e  frenimit  të  mjetit në zbritje rritet në krahasim me atë në rrugë të drejtë