Kat. A1,A2,B1,B
Testi 43
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.