Kat. A1,A2,B1,B
Testi 44
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në kthesë.

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në kthesë.