Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 46

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të  parregullt