Kat. A1,A2,B1,B
Testi 47
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Sinjali në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.