Kat. A1,A2,B1,B
Testi 48
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron ngushtimin e rrugës nga krahu i majtë.

Sinjali në figurë paralajmëron ngushtimin e rrugës nga krahu i majtë.