Kategoria A1,A2,B1,B - Test 49

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron se nuk lejohet të kalohet shpejtësia prej 10  km/orë