Kat. A1,A2,B1,B
Testi 5
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali si në figurë paralajmëron rrugë të deformuar për shkak të punimeve.

Sinjali si në figurë paralajmëron rrugë të deformuar për shkak të punimeve.