Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 50

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë kërkon të ecim me marshin më të lartë dhe ta ruajmë  shpejtësinë me anën e frenimeve të vazhdueshme