Kat. A1,A2,B1,B
Testi 51
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron 3 (tre) kthesa të rrezikshme, prej të cilave e para është djathtas.

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron 3 (tre) kthesa të rrezikshme, prej të cilave e para është djathtas.