Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 52

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një ngjitje të rrezikshme, me pjerrësi prej 10%