Kat. A1,A2,B1,B
Testi 54
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit në kthesa.

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit në kthesa.