Kat. A1,A2,B1,B
Testi 56
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi i mjeteve në rrugë me një korsi për sens lëvizje.

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi i mjeteve në rrugë me një korsi për sens lëvizje.