Kat. A1,A2,B1,B
Testi 59
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë lejohet të kryhet manovra e lëvizjes mbrapa.

Në prani të sinjalit në figurë lejohet të kryhet manovra e lëvizjes mbrapa.