Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 6

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një linjë tramvaji brenda ose jashtë  qendrave të banuar, të parregulluara me semafor