Kat. A1,A2,B1,B
Testi 61
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para fillimit të kthesave.

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para fillimit të kthesave.