Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 62

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autobusëve në atë segment rruge